Kalender

Nov
1
Mo
Mitenandtreff @ Ref. Kirchgemeindehaus
Nov 1 um 14:00 – 15:00
Kirchenchorprobe @ Ref. Kirchgemeindehaus
Nov 1 um 20:00
Nov
2
Di
Morgengebet @ Ref. Kirchgemeindehaus
Nov 2 um 6:30 – 7:30
Nov
4
Do
Gottesdienst @ Luegenacher
Nov 4 um 10:00 – 11:00

Pfr. Tobias Fluri

Gottesdienst @ Borna
Nov 4 um 19:00 – 20:00

Pfrn. Christina Koenig

Nov
7
So
Reformationsgottesdienst @ Ref. Kirche
Nov 7 um 9:30 – 10:30

Pfrn. Cornelia Fluri

Nov
8
Mo
Kirchenchorprobe @ Ref. Kirchgemeindehaus
Nov 8 um 20:00
Nov
11
Do
Gottesdienst @ Luegenacher
Nov 11 um 10:00 – 11:00

Rita Wismann

Gottesdienst @ Borna
Nov 11 um 19:00 – 20:00

Rita Wismann

Nov
14
So
Kanzeltausch Gottesdienst @ Ref. Kirche
Nov 14 um 9:30 – 10:30

Pfr. Tobias Fluri